Клипсовите ленти са създадени за употреба в добре известните автоматични, полуавтоматични и ръчни пакетиращи машини - HARTMANN , COMIZ, OPTIMA, RIANTA, THUERLINGS, HOBA, IPEKA, COMIPACK, IMASEZZADIO, HRANPAK, ELAN.

Mогат да бъдат използвани за запечатване на пликове в хранителната и нехранителната индустрия.

Намират широка употреба при опаковане на хляб, сладки и солени изделия, чай и кафе.

Могат да бъдат щамповани с информация като срок на годност, партиден номер и т.н.

PhotoPhoto

PhotoPhoto

НАРЯЗАНИ КЛИПСИ

Нарязаните клипси са много удобни за малки производители пакетиращи ръчно, както и за търговци на чай и кафе, които искат да гарантират повторно затваряне на продаваните от тях продукти.Използват се в домакинството, селското стопанство и земеделието.ТЕРМОЛЕНТИ

Термолентите се използват в повечето автоматични и полуавтоматични пакетиращи машини за принтиране на дата или код. Характеризират се с възможност за принтиране при високи производствени скорости с изключителна резолюция на печата. Високонадеждни върху обикновенни и ламинирани хартии, фолиа, ПВЦ, ПЕТ и найлони.КОМПЛЕКТИТЕ ЛЕНТИ (НОЖОВЕ)

Комплектите ленти (ножове) намират приложение във всички производствени линии на хлебозаводи произвеждащи нарязан бял, пълнозърнест или тостерен хляб.ПОЛУАВТОМАТИЧНИ КЛИПС МАШИНИ

Полуавтоматични клипс машини за запечатване на пликове с клипс, на който може да бъде гравирана/принтирана датаСПЕЦИАЛИЗИРАНА МАЗНИНА С РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

Специализирана мазнина с растителен произход за смазване на възли и съоръжения в хлебопроизводството. Формира тънък слой върху металните повърхности, така че тестото или печащите продукти не залепват. Използва се за всички машини и съоръжения,за рязане на теста или хлябове.